Visma: Småföretagarna på rekordhumör

Vismas affärsbarometer för de svenska småföretagen andra halvåret 2015 slår rekordnivåer. Sedan enkäterna började samlas in 2011 har småföre...

2015-03-28

Visma: Småföretagarna på rekordhumör

Vismas affärsbarometer för de svenska småföretagen andra halvåret 2015 slår rekordnivåer. Sedan enkäterna började samlas in 2011 har småföretagarna aldrig tidigare varit så här positiva.

Urblåsning på gång i bostadsbubblan?

Antagligen är det som vanligt fel, men kanske är vi verkligen i den sista maniska fasen av bostadsbubblan just nu. Schibsted/SvD uppmärksammar att allt fler verkar vilja göra bostadsaffärer innan amorteringskraven sätter in och att priserna stiger kraftigt. Färsk statistik från SCB visar också att den inhemska skuldsättningstakten fortsätter öka hos hushållen.

Min prognos om att amorteringskravet skulle dra igång någon form av hets på marknaden, för att hinna med att teckna lånen innan kraven gäller, verkar nu bekräftas av Svensk fastighetsförmedling:
"Det är nog så att många vill genomföra sina affärer innan amorteringskravet väntas träda i kraft den 1 augusti, säger Dan Sjöholm, analytiker vid Svensk Fastighetsförmedling."
Vad som händer med marknaden när senare köpare alltså behöver amortera lämnas som en övning åt framtiden. SvD:s artikel pratar om villapriser på 6.5 MSEK i Bromma, lokalt 10 MSEK. Ska man t ex amortera i anvisad takt på 6.5 MSEK i marknadsvärde, så handlar det om 130 000:- SEK om året, eller en kassaflödespåverkan (amortering är ej en kostnad) på 10 000:- SEK i månaden. Det bör påverka folks belåningsvilja.
Hushållens skuldsättning till MFI
2004 - 2015. Linjen avser
skuldökningstakten i procent.

Aktuell skuldsättningsökningstakt de senaste 12 månaderna är nu +6.11%. Hushållens inhemska skuldsättning mot monetära finansinstitut ("banker"), MFI, 3 076 831 MSEK. Detta kan jämföras med SCB:s Sparbarometerns 3 426 703 MSEK i skulder vid årsskiftet, men det inkluderar även skulder till utlandet, CSN, obetalda kreditförluster och privat skuldsättning till icke MFI.

Men vem vet, kanske fortsätter bostadsmarknaden vara manisk även efter amorteringskraven börjar gälla? Det är ju bara för Riksbanken att fortsätta sänka reporäntan för att eliminera effekterna av amorteringskravet...

Löfvéns hyreskaserner saknar finansiering

Statsminister Stefan Löfvéns subvention av hyresrätter saknar finansiering. I själva verket är det inte en finansiering att sänka ROT-avdraget, eftersom ROT-avdraget kostar mer än budgeterat.

ROT-avdragets kostnader sägs skena med minst två miljarder, och av den anledningen sänker man ROT-avdraget och lägger 3.5 miljarder SEK på subventionering av pågående hyresrättprojekt i kommunal regi. Av dessa 3.5 miljarder SEK är alltså 2 miljarder ofinansierade. 

Hyresrättssubventionerna handlar alltså om att omfördela budgetunderskott från en post till en annan, och är sk ofinansierad Tobleronepolitik. Man tar det på kortet och hoppas att någon annan betalar.

För övrigt är det ju helt fantastiskt att 3.5 miljarder SEK är allt som behövs för att ungdomar ska få en bostad. Tänk att ingen tänkt på det tidigare?

Och var är bostadsminister Mehmet Kaplan? Varför var inte bostadsministern närvarande på presskonferensen, varför var det inte bostadsministern som presenterade ROT-sänkningen och subventionen av pågående hyresrättsprojekt? Är han månne återigen i Turkiet och det skulle sett dumt ut att hålla presskonferens i Turkiet?